สถิติสุรินทร์ ร่วมเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธ๊งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดสุรินร์ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์