สถิติสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข"

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" ณ ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณโดยรอบ เพื่อรณรงค์การกำจัดขยะ ลอทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของชุมชน ณนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพีะเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเป็นวัน"สิ่งแวดล้อมไทย"

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่