สถิติสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข"

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" ณ ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณโดยรอบ เพื่อรณรงค์การกำจัดขยะ ลอทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของชุมชน ณนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพีะเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเป็นวัน"สิ่งแวดล้อมไทย"