ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุรินทร์  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง  นั้น  จังหวัดสุรินทร์จึงข้อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ดาว์นโหลด

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ดาวน์โหลด

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่