ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุรินทร์  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง  นั้น  จังหวัดสุรินทร์จึงข้อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ดาว์นโหลด

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน ดาวน์โหลด