สถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี)  พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามคม 2557  ณ วัดบูรณ์พารารวม 2  ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล