ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุรินทร์  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง  นั้น  จังหวัดสุรินทร์จึงข้อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ดังบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดประกาศจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล