ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุรินทร์  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง  นั้น  จังหวัดสุรินทร์จึงข้อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ดังบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดประกาศจังหวัดสุรินทร์