สถิติสุรินทร์ ร่วมมหกรรมคอนเสริต์ เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 20 ธันวาคม 2557 สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายหัวหน้าฝ่่ายปฏิบัติการสถิติ (นายสุพร  หาสุข ) พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมหกรรมคอนเสริต์ เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์