ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 5 มกราคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติอำเภอท่าตูม และคูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.อำเภอรัตนบุรี เพื่อประเมินและตรวจสอบความพร้อมตามแบบคำขอการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน