สถิติสุรินทร์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 9 มกราคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านไถงตรง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล