สถิติสุรินทร์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 9 มกราคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านไถงตรง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์