สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีงานวันพระนเรศวรมหาราช 2558

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 18 มกราคม 2558  สถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิของพระองค์ต่อประชาชนชาวไทย  ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล