สถิติสุรินทร์ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 12 มกราคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 3 ศูนย์ ดังนี้ 

1.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนกระเลงเวก ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนสตรีวิทยาคม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
3.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแนงมุด ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
เพื่อประเมินและตรวจสอบความพร้อมตามแบบคำขอการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน