สถิติสุรินทร์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 12 มกราคม 2558  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์