สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนธันวาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 23 มกราคม  2558  สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่