สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนธันวาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 23 มกราคม  2558  สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์