สถิติสุรินทร์ ร่วมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558   สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดงานสภากาแฟ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล