สถิติสุรินทร์ ร่วมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558   สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดงานสภากาแฟ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์