สถิติสุรินทร์ ร่วมการจัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2558

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 4 มีนาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรรณภักดี)  พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการจัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 เพื่อ ร่วมทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์