สถิติสุรินทร์ ร่วม CAT GRAND OPENING

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 6 มีนาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดงาน CAT GRAND OPENING ณ สำนักงาน CAT  Sense of Communications  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล