สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 12 มีนาคม  2558  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์โดย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ หมู่บ้านกฤษนัย เลคแอนด์พาร์ด จังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์