สถิติสุรินทร์ ร่วมวันสตรีสากล

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 12 มีนาคม  2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  ร่วมวันสตรีสากล  จังหวัดสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์