สถิติสุรินทร์ ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 5 /2558

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 25 มีนาคม  พ.ศ. 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) และสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 5 /2558  เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามโครงการต่างๆ ณ  ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล