สถิติสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 2 เมษายน 2558 สถิติจังหวัดมอบหมาย ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ  พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติสมมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5  รอบ  2 เมษายน 2558 ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์