สถิติสุรินทร์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 25 เมษายน 2558  สถิติจังหวัดสุรินทร์ มอบให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติสถิติ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงและวีระกรรมของพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์