การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2558 สถิติจังหวัดมอบหมาย ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ  พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระราชกุศลการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม และรอบอุโสถ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล