การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2558 สถิติจังหวัดมอบหมาย ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ  พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระราชกุศลการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม และรอบอุโสถ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์