สถิติสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม "วันเกษตรแห่งชาติ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 3-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ร่วมจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ต่อไป ณ " วันเกษตรแห่งชาติ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่