สถิติสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม "วันเกษตรแห่งชาติ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 3-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ร่วมจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ต่อไป ณ " วันเกษตรแห่งชาติ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล