สถิติสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม "วันเกษตรแห่งชาติ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 3-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ร่วมจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ต่อไป ณ " วันเกษตรแห่งชาติ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์