สถิติสุรินทร์ ร่วมโครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตาม โครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกิจกรรมสวยใสชุดผ้าไหมพื้นเมืองาสุรินทร์ ทุกวันศุกร์