สถิติสุรินทร์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์์ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตาม โครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกิจกรรมสวยใสชุดผ้าไหมพื้นเมืองาสุรินทร์ ทุกวันศุกร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล