สถิติสุรินทร์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์์ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตาม โครงการสุรินทร์สวยสดใสด้วยผ้าไหมสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกิจกรรมสวยใสชุดผ้าไหมพื้นเมืองาสุรินทร์ ทุกวันศุกร์