ตรวจศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 28-29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ลงพื้นที่เพื่อทราบปัญหาและแนะนำแนวทางของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้ศูนย์เกิดความยั่งยื่นต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่