ตรวจศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 28-29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ลงพื้นที่เพื่อทราบปัญหาและแนะนำแนวทางของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้ศูนย์เกิดความยั่งยื่นต่อไป