ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล