ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพ

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์