Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินร์ ( นางขนิษฐา วรรณภักดี )พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่ ภารกิจตรวจเอกสาร Guinness World Records ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์