ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 18 กันยายน 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รายงานสรุปผลงานผลการดำเนินงานเพื่อรายางานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัด นำเสนอหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์) และคณะในโอกาศที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสุรินทร์

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่