สถิติสุรินทร์ ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 1 /2559

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ และสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุม Vdo Conference ครั้งที่ 1 /2559  เพื่อรับนโยบายท่างปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ  ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล