NSO โปร่งใส่

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย ในหัวข้อ NSO โปร่งใส่ เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ กระทำผิดวินัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

 

NSO โปร่งใส วันวิสาขบูชา