สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนับสนุนรางวัลงานกาชาด

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์