ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้รรับแจ้งจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าได้รับการจัดสรรโควต้าในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 มีเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ครบทุกอำเภอ จำนวน 5 ศูนย์ ชุมชนใดที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์ ICT ชุมชน ดาวน์โหลดแบบขอจัดตั้งได้

แบบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชุน (คลิ๊กดาวน์โหลด)

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล