ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้รรับแจ้งจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าได้รับการจัดสรรโควต้าในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 มีเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ครบทุกอำเภอ จำนวน 5 ศูนย์ ชุมชนใดที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์ ICT ชุมชน ดาวน์โหลดแบบขอจัดตั้งได้

แบบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชุน (คลิ๊กดาวน์โหลด)