วันปิยะมหาราช

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์