Clean for The King ทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐาน วรรณภักดี)  มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ(นายสุพร หาสุข) พร้อม พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่