วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล "ประเทศไทยโปร่งใส"

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์  (นางขนิษฐา  วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล "ประเทศไทยโปร่งใส" Transparent Thailand ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์