พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา  วรรณภักดี)  พร้อมข้าราชการร่วมพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์