สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

วันที่ 7 มกราคม  2559  สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้   ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์